Stavební dozor

Nabízíme Vám možnost využití našich služeb v oblasti stavebního dozora.

Jeho hlavním úkolem je sledování postupu provádění výstavby podle uzavřené smlouvy o dílo, operativní řešení technických problémů během výstavby, finanční kontrola dle rozsahu provedených prací, kontrola jakosti, dohled nad dílčími termíny výstavby, vedení kontrolních dnů, obstarání řádného průběhu přejímek jednotlivých částí díla, kontrola vedení stavebního deníku, zpracování soupisu vad a nedodělků apod.