Zajišťujeme vypracování studie ke stavebnímu záměru, projektovovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení. Provedení projektové dokumentace se provádí dle představ stavebníka a jeho požadavků na stavbu v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Po vypracování projektové dokumentace dále zajišťujeme vyřízení všech potřebných formalit týkajících se územního rozhodnutí a poté stavebního povolení. Před samotnou výstavbou Vám sestavíme výkaz výměr dle předložené projektové dokumentace.