• bytové – výstavba rodinných domů a půdní vestavby
 • občanské – výstavba bytových domů
 • průmyslové – haly a administrativní budovy
 • rekonstrukce a opravy budov

Stavba na klíč – Rozsah prací a dodávek

1. Možnosti stavby rodinného domu

 • Rodinný dům na klíč s vypracováním studie a projektové dokumentace Vašeho domu
 • Standardní provedení na klíč dle nabídek typových domů
 • Po domluvě je možná jen základní hrubá stavba s možností jejího rozšíření
 • Přízemí domu na klíč, podkroví připravené k vestavbě
 • Provedení dle individuálních požadavků investora

2a. Spodní stavba jednoduchá

Nabídková cena za realizaci základové konstrukce předpokládá v místě stavby rovinatý pozemek (max. rozdíl dvou protilehlých rohů 100 cm), únosnou základovou spáru bez spodní vody. Možnost přípojení vody a elektrické energie do vzdálenosti max. 150 m od samotné stavby.

2b. Spodní stavba složitá

Nabídková cena za realizaci základové konstrukce v místě stavby pozemek ve svahu (rozdíl dvou protilehlých rohů více než 100 cm). Popřípadě neúnosná základová spára nebo spodní vody. Není možné přípojení vody nebo elektrické energie do vzdálenosti více než 150 m od stavby.

3. Standardní dodávka prací při stavbě na klíč

 • Zemní práce
 • Základové pasy a základová deska
 • Vnější a vnitřní stěny, dokončené omítkou a malbou
 • Stropy porotherm popř. monolitické
 • Střecha včetně střešní krytiny a klempířských prací
 • Schody monolitické s dřevěnými nášlapy
 • Sádrokartonové podhledy se zateplením
 • Okna a vchodové dveře plastová bílá (popř. eurodřevo)
 • Vnitřní dveře a zárubně obložkové
 • Topení a plynoinstalace (popř. elektro)
 • Elektroinstalace v Cu
 • Vodovod plast PPR, kanalizace plast HT a KG
 • Podlahy laminátové plovoucí, případně keramická dlažba
 • Baterie jednopákové standart
 • Koupelna, WC, bílá vana (popř. sprch. kout), umyvadlo bez skříněk a zrcadla

4. Garance pevné ceny stavební dokumentace

Garance pevné ceny platí, je-li do 6-ti měsíců ode dne zhotovení cenové nabídky podepsána smlouva o dílo a zahájena stavba domu. Objednatel díla předá před započetím prací zhotoviteli stavební povolení s nabytím právní moci. Pokud objednatel požaduje změny či doplňky stavby, tyto musí být zhotovitelem a objednatelem odsouhlaseny v písemném dodatku smlouvy o dílo.