Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporuje pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Naše společnost splnila veškeré podmínky pro zapsání dodavatele v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). SOD je seznamem, do kterého fond zapisuje dodavatele, poskytovatele služeb, kteří o zápis požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti, jež jsou v rámci programu Zelená úsporám podporované.

Prostřednictvím tohoto programu Zelená úsporám zajišťujeme tyto technologie Úspory energie na vytápění v obytných domech: tepelná izolace prostřednictvím polystyrénu, extrudovaného polystyrénu a minerální vlny od výrobce LB Cemix, s.r.o.